PDF Opties

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

De Woo kent 11 verschillende informatiecategorieën die in een periode van 8 jaar, in fases actief openbaar gemaakt moeten worden. Wanneer de fases in werking treden wordt eind 2023 bekend. Naast de 11 verplichte informatiecategorieën bevat de Woo een algemene inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken.
Oegstgeest heeft daarom een ambitieniveau vastgesteld. In 2024 zetten wij hoofdzakelijk in op het voldoen aan de basisverplichtingen van de Woo. Wel maken wij eerder dan wettelijk verplicht de informatiecategorie 'Wob/Woo-verzoeken' actief openbaar. Deze informatiecategorie beslaat de informatieverzoeken op grond van de Woo, de besluiten die daarop volgen en de documenten die daarmee openbaar worden gemaakt.
Oegstgeest zal deze informatie ontsluiten conform het Besluit digitale toegankelijkheid overheidsinformatie (BDTO), zodat al onze inwoners in staat zijn om eerder vrije toegang te krijgen tot belangwekkende informatie; Ook die inwoners met een visuele, auditieve of cognitieve beperking.