PDF Opties

Samenstelling bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 21 zetels, die als volgt zijn verdeeld:

Zetelverdeling

Zetels

Progressief Oegstgeest (PrO)

5

Democraten 66 (D66)

5

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD

4

Hart voor Oegstgeest (HvO)

4

Christen Democratisch Appèl (CDA)

2

Belang van Nederland (BVNL)

1

Totaal

21

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

 • Communicatie en voorlichting; Dienstverlening; Integrale handhaving; Integriteit; Openbare orde en veiligheid; Personeel en organisatie; Representatie en externe betrekkingen.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.

Wethouder T.I.M. (Tim) van Tongeren - 1e locoburgemeester

Portefeuilles Sociaal beleid en Duurzaamheid

 • Duurzaamheid en energietransitie; Inclusiviteit; Jeugdzorg; Maatschappelijke ondersteuning; Onderwijs; Participatie; Sociale zaken en werkgelegenheid; Sport en recreatie; Vluchtelingen.

Dossiers

 • Verkabelen; Scheve huisjes.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • GR HECHT; GR Kust-Duin-en Bollenstreek (KDB); Energie +; Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ).

Wethouder E. (Elfred) Bus - 2e locoburgemeester

Portefeuilles Ruimte en Wonen

 • Afvalbeleid; Beheer en onderhoud openbare ruimte (MJOP); Dierenwelzijn; Economie; Groenbeleid; Ruimtelijke ordening: invoering Omgevingswet; Wonen en volkshuisvesting.

Dossiers

 • Schiphol; Evenementenbeleid.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Stichting Leiden Bio Science Park (LBSP); GR omgevingsdienst West Holland (ODWH).

Wethouder C. (Kees) Oudendijk - 3e locoburgemeester

Portefeuilles Financiën en Bestuur

 • Bedrijfsvoering; Burgerparticipatie; Cultuur, monumentenzorg en cultureel beleid; Financiën; Grondzaken en grondexploitatie; Maatschappelijk vastgoed inclusief onderwijshuisvesting; Regiozaken; Verkeer en mobiliteit.

Dossiers

 • Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea).

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR); GR Holland Rijnland.

Gemeentesecretaris J. (Jeffrey) Versluis

Portefeuilles

 • Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke organisatie; WOR-bestuurder; Opdrachtgever van bestuursprojecten namens het college.