PDF Opties

Overzicht van lasten en baten

Programma
(bedragen x € 1.000)

L/B

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

1 NATUUR EN LANDSCHAP

Lasten

7.293

7.352

7.923

8.224

7.968

7.901

Baten

-4.295

-3.899

-4.607

-4.607

-4.607

-4.607

Saldo

2.998

3.453

3.316

3.616

3.361

3.293

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Lasten

5.433

6.304

6.638

6.839

7.085

7.318

Baten

-2.640

-2.697

-2.866

-2.745

-3.116

-3.116

Saldo

2.794

3.606

3.772

4.094

3.969

4.202

3 WONEN EN ECONOMIE

Lasten

4.771

10.438

2.831

2.775

2.538

2.507

Baten

-2.271

-9.169

-1.777

-1.777

-1.766

-1.766

Saldo

2.500

1.269

1.054

998

771

741

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Lasten

33.619

38.213

34.914

34.835

34.307

35.297

Baten

-9.692

-10.811

-7.029

-7.021

-6.981

-6.981

Saldo

23.927

27.402

27.884

27.814

27.326

28.316

5 BESTUUR

Lasten

4.524

4.402

4.412

4.121

4.041

4.058

Baten

-788

-253

-490

-493

-587

-637

Saldo

3.736

4.149

3.922

3.629

3.454

3.422

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Lasten

9.765

10.792

10.992

10.892

11.006

11.234

Baten

-168

-18

-52

-52

-52

-52

Saldo

9.597

10.773

10.940

10.839

10.954

11.182

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

111

113

439

718

1.120

1.252

Baten

-46.597

-46.862

-51.793

-52.081

-49.674

-49.557

Saldo

-46.486

-46.749

-51.354

-51.363

-48.554

-48.305

Totaal

Lasten

65.517

77.613

68.149

68.404

68.064

69.567

Totaal

Baten

-66.452

-73.709

-68.614

-68.776

-66.783

-66.716

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-935

3.904

-465

-373

1.280

2.851

RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP

Toevoeging

321

0

0

0

0

0

Onttrekking

-464

-305

-236

-306

-66

-37

Saldo

-143

-305

-236

-306

-66

-37

RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

250

2.151

1.813

1.163

63

63

Onttrekking

-540

-576

-919

-911

0

0

Saldo

-290

1.575

894

252

63

63

RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE

Toevoeging

623

0

0

0

0

0

Onttrekking

-634

0

0

0

0

0

Saldo

-11

0

0

0

0

0

RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

281

56

56

56

56

56

Onttrekking

-183

-183

-133

-133

-133

-133

Saldo

98

-127

-77

-77

-77

-77

RESERVES 5 BESTUUR

Toevoeging

0

204

0

0

0

0

Onttrekking

-685

-265

-265

0

0

0

Saldo

-685

-61

-265

0

0

0

RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Toevoeging

125

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-50

0

0

0

Saldo

125

0

-50

0

0

0

RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoeging

4.797

620

405

605

5

0

Onttrekking

-4.747

-5.606

-259

-248

-249

-75

Saldo

50

-4.986

146

357

-244

-75

Totaal

Toevoeging

6.397

3.031

2.274

1.824

124

119

Totaal

Onttrekking

-7.253

-6.935

-1.862

-1.598

-448

-244

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-856

-3.904

411

226

-325

-126

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

71.914

80.644

70.423

70.227

68.187

69.686

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-73.705

-80.644

-70.477

-70.374

-67.232

-66.961

GERAAMD RESULTAAT

-1.791

0

-54

-147

956

2.725