PDF Opties

Paragraaf Collegeonderzoeken

Collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet

Bij de vaststelling van de Financiële verordening 2023 heeft de raad bepaald dat in de begroting jaarlijks een planning van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken die het college uitvoert wordt opgenomen. In de Jaarrekening doen we verslag van de onderzoeken. Voor 2024 staan de volgende onderzoeken op de rol:

  • ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitszorgsysteem en de informatieveiligheid op het terrein van de Basisregistratie Personen (BRP) 2023. Afronding medio 2024;
  • ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitszorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2023. Afronding medio 2024;
  • ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitszorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2023. Afronding medio 2024;
  • ENSIA: de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitszorgsysteem op het terrein van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 2023. Afronding medio 2024;
  • Cliëntervaringsonderzoek Wmo Oegstgeest. In 2024 wordt een Cliëntervaringsonderzoek (CEO) gehouden onder inwoners met een Wmo-voorziening.