PDF Opties

Investeringen

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Benodigd krediet

E/M1

Te voteren in 2024

2025

2026

2027

Programma 1 Natuur en landschap

2.745

2.730

-

-

15

Beleidsthema Groen en water

920

905

-

-

15

Vervanging tractor

152

E

-

-

-

15

Oudenhof fase 3 Groen

845

M

845

-

-

-

Vervangen voetpad Klinkenbergerplas (Nieuw)

60

M

60

-

-

-

Beleidsthema Reiniging

1.825

1.825

-

-

-

Vervanging kantoorruimte milieustraat

40

E

40

-

-

-

Terreinaanpassing horizontale opslag inzamelcontainers

35

M

35

-

-

-

Rollpacker

100

E

100

-

-

-

GFT inzamelunit (bovengronds) met toegangspas (100 stuks) (Nieuw)

350

M

350

-

-

-

Realisatie betonputten bij hoogbouw (100) incl voorbereiding (Nieuw)

600

M

600

-

-

-

Ondergrondse containers restafval met toegangspas (100) (Nieuw)

700

M

700

-

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

6.109

5.013

401

390

305

Beleidsthema Mobiliteit

4.201

3.105

401

390

305

Monodisciplinair Civ Kunstwerken Vervanging Kwaakbrug

7823

M

782

-

-

-

Vervanging Armaturen 2024

305

M

305

-

-

-

Vervanging Armaturen 2025

305

M

-

305

-

-

Vervanging Armaturen 2026

305

M

-

-

305

-

Vervanging Armaturen 2027

305

M

-

-

-

305

Vervanging Lichtmasten 2024

11

M

11

-

-

-

Vervanging Lichtmasten 2025

11

M

-

11

-

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

85

E

-

-

85

-

Vervanging personeelsbus V-842-JR

85

E

-

85

-

-

Vervanging Zoutloods

80

E

80

-

-

-

Oudenhof fase 3 Openbare verl.

209

M

209

-

-

-

Oudenhof fase 3 Straatmeubilair

77

M

77

-

-

-

Oudenhof fase 3 Wegen

1.598

M

1.598

-

-

-

Vervanging opritten Kwaakbrug

43

M

43

-

-

-

Beleidsthema Riolering

1.908

1.908

-

-

-

Oudenhof fase 3 Riolering

1.908

E

1.908

-

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

42.281

6.772

10.968

18.681

5.860

Beleidsthema Jeugdhulp

42.281

6.772

10.968

18.681

5.860

Leo Kannerschool Nieuwbouw

18.6154

E

6.736

9.018

2.861

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

8.1505

E

-

1.900

5.000

1.250

Gevers Deutz Terwee Gymzaal en BSO

2.100

E

-

-

2.100

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2024

36

E

36

-

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2025

50

E

-

50

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2026

50

E

-

-

50

-

Upgrade Basisschool De Vogels

1.830

E

-

-

1.830

-

Nieuw/uitbr Basisschool SO Leo Kanner

5.400

E

-

-

5.400

-

Upgrade Basisschool Willibrord

1.440

E

-

-

1.440

-

Verduurzaming Rijnlands Lyceum

4.585

E

-

-

-

4.585

Eerste inrichting Het Dok voor 2027 (Nieuw)

25

E

-

-

-

25

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

260

260

-

-

-

Beleidsthema Overhead

260

260

-

-

-

Aanleg elektrische oplaadinfrastructuur wagenpark gemeentewerf (Nieuw)

60

E

60

-

-

-

Aanbrengen zonnepanelen garage en stalling materieel gemeentewerf (Nieuw)

200

E

200

-

-

-

Kostenplaatsen

85

-

85

-

-

Vervanging pick-up V-186-VN

85

E

-

85

-

-

Kostenplaatsen

51.480

14.775

11.454

19.071

6.180

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut
  2. 2 Huidig krediet € 58.000. Nog benodigd € 15.000.
  3. 3 Huidig krediet € 1.541.000. Nog benodigd € 782.000.
  4. 4 Huidig krediet € 1.214.770. Nog benodigd € 18.615.000.
  5. 5 Huidig krediet € 750.000. Nog benodigd € 8.150.000.

Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

E/M1

2024

2025

2026

2027

Programma 1 Natuur en landschap

3.285

383

103

73

Beleidsthema Groen en water

1.460

383

103

73

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg

M

20

51

103

-

Multidisciplinair Groen Oudenhof

M

180

311

-

-

Vervanging tractor

E

-

-

-

73

Multidisciplinair Groen Oudenhof - fase 2

M

346

18

-

-

Multidisciplinair Groen Leebrug

M

5

-

-

-

Multidisciplinair Groen Leebrug en Eysingabrug

M

4

3

-

-

Oudenhof fase 3 Groen

M

845

-

-

-

Vervangen voetpad Klinkenbergerplas (Nieuw)

M

60

-

-

-

Beleidsthema Reiniging

1.825

-

-

-

Vervanging kantoorruimte milieustraat

E

40

-

-

-

Terreinaanpassing horizontale opslag inzamelcontainers

M

35

-

-

-

Rollpacker

E

100

-

-

-

GFT inzamelunit (bovengronds) met toegangspas (100 stuks) (Nieuw)

M

350

-

-

-

Realisatie betonputten bij hoogbouw (100) incl voorbereiding (Nieuw)

M

600

-

-

-

Ondergrondse containers restafval met toegangspas (100) (Nieuw)

M

700

-

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

11.503

4.664

3.084

305

Beleidsthema Mobiliteit

8.241

3.724

2.695

305

Verv. Sluisbrug Dorpstraat

M

202

760

760

-

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

M

296

752

1.500

-

Multi Straatmeubilair Oudenhof

M

16

28

-

-

Multidisciplinair Wegen Oudenhof

M

340

588

-

-

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg

M

9

23

45

-

Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof - fase 2

M

86

5

-

-

Multidisciplinair Straatmeubilair Oudenhof - fase 2

M

32

2

-

-

Multidisciplinair Wegen Oudenhof - fase 2

M

655

32

-

-

Multidisciplinair Civ Kunstwerken Leebrug

M

2.034

-

-

-

Multidisciplinair Openb Verl Leebrug

M

4

-

-

-

Multidisciplinair Wegen Leebrug

M

7

-

-

-

Multidisciplinair Civ Kunstwerken Eysingabrug

M

1.446

1.125

-

-

Multidisciplinair Openb Verl Leebrug en Eysingabrug

M

5

4

-

-

Multidisciplinair Wegen Eysingabrug

M

4

4

-

-

Monodisciplinair Civ Kunstwerken Vervanging Kwaakbrug

M

782

-

-

-

Vervanging Armaturen 2024

M

305

-

-

-

Vervanging Armaturen 2025

M

-

305

-

-

Vervanging Armaturen 2026

M

-

-

305

-

Vervanging Armaturen 2027

M

-

-

-

305

Vervanging Lichtmasten 2024

M

11

-

-

-

Vervanging Lichtmasten 2025

M

-

11

-

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

E

-

-

85

-

Vervanging personeelsbus V-842-JR

E

-

85

-

-

Vervanging Zoutloods

E

80

-

-

-

Oudenhof fase 3 Openbare verl.

M

209

-

-

-

Oudenhof fase 3 Straatmeubilair

M

77

-

-

-

Oudenhof fase 3 Wegen

M

1.598

-

-

-

Vervanging opritten Kwaakbrug

M

43

-

-

-

Beleidsthema Riolering

3.262

940

389

-

Multidisciplinair Riolering Oudenhof

E

405

701

-

-

Kolkenzuiger

E

90

-

-

-

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger

E

75

190

379

-

Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug

E

3

10

10

-

Multidisciplinair Riolering Oudenhof - fase 2

E

781

39

-

-

Oudenhof fase 3 Riolering

E

1.908

-

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

7.204

11.068

18.681

5.860

Beleidsthema Jeugdhulp

7.204

11.068

18.681

5.860

Leo Kannerschool Nieuwbouw

E

7.018

9.018

2.861

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

E

150

2.000

5.000

1.250

Gevers Deutz Terwee Gymzaal en BSO

E

-

-

2.100

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2024

E

36

-

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2025

E

-

50

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2026

E

-

-

50

-

Upgrade Basisschool De Vogels

E

-

-

1.830

-

Nieuw/uitbr Basisschool SO Leo Kanner

E

-

-

5.400

-

Upgrade Basisschool Willibrord

E

-

-

1.440

-

Verduurzaming Rijnlands Lyceum

E

-

-

-

4.585

Eerste inrichting Het Dok voor 2027 (Nieuw)

E

-

-

-

25

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

260

-

-

-

Beleidsthema Overhead

260

-

-

-

Aanleg elektrische oplaadinfrastructuur wagenpark gemeentewerf (Nieuw)

E

60

-

-

-

Aanbrengen zonnepanelen garage en stalling materieel gemeentewerf (Nieuw)

E

200

-

-

-

Kostenplaatsen

-

85

-

-

Vervanging pick-up V-186-VN

E

-

85

-

-

Totaal casflow investeringen

22.252

16.200

21.868

6.238

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Duikerbrug Dorpsstraat

205

770

770

-

Oudenhof fase 1

941

1.628

-

-

Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg

400

1.016

2.027

-

Oudenhof fase 2

1.900

96

-

-

Leebrug

2.050

-

-

-

Eysingabrug

1.459

1.136

-

-

Oudenhof fase 3

4.637

-

-

-

Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP

6.955

4.646

2.797

-